Dokončovanie prác v bytoch a úpravy vonkajšieho areálu

Dokončovanie prác v bytoch a úpravy vonkajšieho areálu

Vo všetkých objektoch sa začali osadzovať bezpečnostné sklá na balkónoch / logiách a terasách, realizujú sa dokončovacie práce elektroinštalácie, zdravotechniky, dokončujú sa maľby bytov a spoločných priestorov. V rámci areálu sa začalo pracovať na oddychovej zóne….

read more
Prichádzame s novými informáciami o priebehu výstavby

Prichádzame s novými informáciami o priebehu výstavby

V júni sa na stavbe obytného súboru Park Anička realizovala prevetrávaná fasáda bytových domov A, B1, B2 a B3, bola uložená dlažba v spoločných priestoroch, na terasách a balkónoch bytov. Montovala sa zámková dlažba chodníkov a parkovacích miest. Práce pokračujú realizáciou vnútroareálových chodníkov od objektu A, ďalej nástupom na maľby v bytoch, …..

read more
Realizácia obrubníkov, komunikácií, verejného osvetlenia…

Realizácia obrubníkov, komunikácií, verejného osvetlenia…

Na stavbe sa realizujú dlažby na terasách a balkónoch, pokračuje sa v realizácii prevetrávaných fasád, pracuje sa na komunikáciách, obrubníkoch a verejnom osvetlení. Bytový dom A: vnútorné omietky na 2.-5.NP pokračuje sa v realizácii fasád – Západ, Juh, Východ, Sever – kontaktný systém , prevetrávaná fasáda a finálna omietka na kontaktný systém rozvody podlahového vykurovania bytov potery bytov realizácia dlažieb na terasách bytov – Juh, Východ – 3. – 6. NP zateplenia stropu na 1.NP- kontaktný systém začiatok montáže zárubní do bytov Bytový dom typ B1: realizácia dlažieb balkónov – Sever, Juh fasády – Západ, Juh, Východ, Sever – kontaktný systém a prevetrávaná fasáda a finálna omietka kontaktného systému/ zateplenie stropu na 1.NP – kontaktný systém montáž zárubní do bytov, montáž požiarnych dvierok do inštalačných jadier Bytové domy B2-B3: prevetrávané fasády objektov B2-B3, kontaktný system, prevetrávaná fasáda a finálna omietka kontaktného system / objekt B2 – realizácia podlahového vykurovania na 2.-6. NP a následne realizácie poterov objekt B3- realizácia podlahového vykurovania na 4.- 6.NP a následne realizácie poterov realizácia dlažieb na terasách a balkónoch bytov nástup na montáž výťahov pre objekty B2 a B3 Komunikácie a spevnené plochy: realizácia podkladných vrstiev pod komunikácie osádzanie obrubníkov po objekt B1 Rekonštrukcia ulice Pod Šiancom: realizácia podkladných vrstiev pod komunikácie osádzanie obrubníkov od objektu B1 po výjazd na ulicu Vodárenskú Verejné osvetlenie: trasovanie kabeláže a montáž pätiek pre stožiare verejného... read more
Realizácia vnútorných omietok  v objektoch A a B1  a hrubých rozvodov  v objektoch B2-B3

Realizácia vnútorných omietok v objektoch A a B1 a hrubých rozvodov v objektoch B2-B3

V objektoch obytného súboru Park Anička sme začali s realizáciou vnútorných omietok v objekte A a B1, pokračujeme v realizácii rozvodou elektroinštalácie a zdravotechniky. V objektoch B2 a B3 sa začína pracovať na príprave klimatizácií a hrubých rozvodov. Bytový dom A: nástup na vnútorné omietky na 8.-7.NP realizácia fasád – Západ, Juh, Východ realizácia skladieb terás na južnej fasáde zdravotechnika – realizácia hrubých rozvodov v bytoch 3.-5.NP elektroinštalácia – realizácia hrubých rozvodov v bytoch 3.-7.NP realizácia predeľovacích priečok na terasách 2.- 8.NP realizácia príprav pre klimatizácie v určených bytoch Bytový dom typ B1: realizácia vnútorných omietok v bytoch 6-2.NP realizácia skladieb balkónov a terás začiatok realizácie fasád – prevetrávaná fasáda – kotvy Bytové domy B2-B3: zdravotechnika objekt B2 – hrubé rozvody v bytoch na 2.- 6. NP elektroinštalácia objekt B2 – hrubé rozvody v bytoch 4.- 6. NP zdravotechnika objekt B3 – hrubé rozvody v bytoch na 5.- 6. NP elektroinštalácia objekt B3 – hrubé rozvody v bytoch 5.- 6. NP začiatok realizácie prevetrávaných fasád objektov B2 – B3- aplikácia kotiev realizácia príprav pre klimatizácie v určených bytoch realizácia vonkajšieho schodiska k bytom č.1 a č.3 objektu B2 realizácia vonkajšieho schodiska k bytom č.24 a... read more