Kontakt

Kontaktujte nás Radi vás privítame aj osobne v našom predajnom centre na Kováčskej ulici v Košiciach Kontaktujte nás Radi vás privítame aj osobne v našom predajnom centre na Kováčskej ulici v Košiciach ZaujA�majA? nA?s vaA?e otA?zky, pripomienky, A?i nA?zor. Radi ich s vami prediskutujeme aj osobne, pri A?A?lke kA?vy. Poskytneme vA?m bliA?A?ie informA?cie, vysvetlA�me detaily. PoradA�me vA?m a pomA?A?eme vybraA? si byt na mieru, podA?a vaA?ich predstA?v. VA?A?enA� klienti. Chceme sa vA?m plne venovaA?, preto si prosA�m dohodnite nA?vA?tevu vopred. V prA�pade dohodnutA�ho osobnA�ho stretnutia VA?m ponA?kame moA?nosA? parkovaA? na vyhradenA?ch parkovacA�ch miestach pred naA?ou budovou. Kontaktujte nA?s Meno E-mailová adresa Správa Správa NavA?tA�vte nA?s na adrese: MM Invest KoA?ice, s.r.o. KovA?A?ska 19, 040 01 KoA?ice Predaj mobil: 0903 902 470 – Ing. JA?n MaruA?in Tel./fax: +421 55 622 03 94 e-mail: info@parkanicka.sk Oddelenie – Servis zA?kaznA�kom, klientskA� zmeny a marketing mobil: 0911 704 605 – Ing. Zdenka PerekstovA? mobil: 0911 929 641 – KatarA�na A?abkovA? mobil: 0904 692 317 – Ing. Zuzana MilkoviA?ovA? e-mail: servis@parkanicka.sk Fincentrum e-mail: info@parkanicka.sk NavA?tA�vte naA?e predajnA� centrum na KovA?A?skej ulici v KoA?iciach Google Maps...

Lokalita

Projekt obytnA�ho komplexu Park AniA?ka je situovanA? do lokality rekreaA?nej zA?ny AniA?ka. Je ohraniA?enA? ulicami VodA?renskA? a�� zo zA?padnej, Hlinkova a�� z juA?nej strany a ulicou Pod A?iancom a�� zo strany vA?chodnej. BA?vajte ako na dovolenke RekreaA?nA? zA?na AniA?ka patrA� medzi to najlepA?ie, A?o dokA?A?u KoA?ice ponA?knuA? pre aktA�vny odpoA?inok. BA?vanie priamo v tejto obA?A?benej lokalite KoA?iA?anov vhodnej pre A?port, oddych a zA?bavu, prinA?A?a kaA?dA? deA? pohodu ako na dovolenke. VynikajA?ca dostupnosA? z centra mesta, prA�roda A?i obA?ianska vybavenosA?, robia z AniA?ky ideA?lne miesto pre A?ivot. ObA?ianska vybavenosA? na dosah Priamo v areA?li komplexu Park AniA?ka bude k dispozA�cii supermarket, reA?taurA?cia, kaviareA? A?i A?kA?lka. Na nA?kupy sa mA?A?ete vybraA? aj na zeleninovA? trh pri neA?alekom OC Mier alebo do nA?kupnA?ch centier Hypermarket, TESCO, Baumax alebo NAY, ktorA� sA? vzdialenA� necelA? kilometer od areA?lu. V blA�zkom okolA� je niekoA?ko A?kA?l, univerzity A?i nemocnica. Do centra mesta prA�dete peA?o popri starom koryte HornA?du za pA?r minA?t. Samozrejme mA?A?ete vyuA?iA? aj vA?bornA� dostupnA? verejnA? dopravu. ZdravA? A?ivotnA? A?tA?l Pre vyznA?vaA?ov behu, kolieskovA?ch korA?A?A? A?i bicyklov ponA?ka AniA?ka ideA?lne prostredie. Pohyb v nA?dhernom parku A?i po nA?breA?A� HornA?du je dobrA? nie len pre vaA?e telo, ale aj pre vaA?u duA?u. AktA�vny odpoA?inok na A?erstvom vzduchu pomA?A?e odbA?raA? stres a zlepA?iA? nA?ladu. A�portovA� vyA?itie Iba 200 metrov od Parku AniA?ka je najvA�A?A?A� koA?ickA? tenisovA? komplex s otvorenA?mi aj krytA?mi kurtmi. FutbalovA� ihrisko je priamo v rekreaA?nej zA?ne a futbalovA? A?tadiA?n LokomotA�va je vzdialenA? necelA? kilometer. IhriskA? pre plA?A?ovA? volejbal, bedminton a mnoA?stvo trA?vnatA?ch plA?ch dopA?A?ajA? moA?nosti aktA�vneho odpoA?inku na AniA?ke. Lodenica ponA?ka viacero moA?nosti pre vodnA� A?porty, splavovanie HornA?du aj kurzy kanoistiky. ZimnA� A?porty zastupuje hokejovA?...