Ďakujeme za Vašu dôveru

Všetky byty v projekte Park Anička boli vypredané