Zrealizovali sme Jeden z najúspešnejších developerských projektov posledných rokov v Košiciach PANORÁMA Zrealizovali sme Jeden z najúspešnejších developerských projektov posledných rokov v Košiciach PANORÁMA

Projekt „Park Anička„ realizuje:

MM Invest Košice,s.r.o.

Kováčska 19, Košice 040 01

Výpis z Obchodného registra: 

Náš tím

Sme dynamický a zohratý tím so skúsenosťami v oblasti developerských projektov. Jednotlivé oddelenia realizujú jasne definované úlohy a v projekte „Park Anička“ zabezpečujú od úvodného poradenstva pri výbere bytu, výber najvýhodnejšieho financovania, administratívu, projekciu a inžiniering, následnú realizáciu, dozorovanie stavby, kolaudáciu a konečné odovzdanie bytov do rúk jeho majiteľa. Spoliehame sa na spoluprácu s osvedčeným tímom architektov a stavebných firiem, s ktorými sme schopní realizovať naše projekty v nadštandardnej kvalite a stanovených termínoch.

Našim cieľom je Vaša spokojnosť

Vedenie spoločnosti:

Koordinuje činnosti oddelení spoločnosti a rieši rokovania s klientmi, bankami, dodávateľmi, obchodnými partnermi a finančné záležitosti.

ING. JÁN MARUŠIN

konateľ spoločnosti
+421-903 902 470
marusin@mminvest.sk

Oddelenie – Predaj

Oddelenie predaja zabezpečuje kompletný klientsky servis, starostlivosť a komunikáciu so zákazníkmi. Súčasťou Oddelenia predaja je aj Fincentrum, ktoré zabezpečuje financovanie kúpy nehnuteľnosti, hypotéky a poistky pre našich klientov. Fincentrum poskytuje poradenstvo a komplexný servis v oblasti hypotekárnych úverov a poistenia.

ING. JÁN MARUŠIN

konateľ spoločnosti
+421-903 902 470
marusin@mminvest.sk

ING. ZLATICA PÍROVÁ

predaj a financovanie
+421-907 138 724
info@mminvest.sk

Oddelenie – Servis zákazníkom, klientske zmeny a marketing

Oddelenie servisu zákazníkom zabezpečuje všetky aktivity spojené s poskytovaním služieb klientom.

Rieši dohodnuté klientske zmeny v projektoch, zodpovedá za evidenciu a vybavenie otázok, podnetov, pripomienok klientov počas výstavby a prípadných reklamácii počas realizácie, ale aj po ukončení projektu. Oddelenie zabezpečuje aj všetky úkony spojené s odovzdávaním bytov.

Oddelenie tiež zastrešuje všetky marketingové aktivity podporujúce predaj, koordinuje akcie, kampane a projekty za účelom podpory produktu, manažuje propagáciu firemných produktov, aktualizuje web stránky, v spolupráci s oddelením servisu tvorí krátkodobé a dlhodobé marketingové plány, v spolupráci s ostatnými oddeleniami buduje imidž spoločnosti.

ING. ZDENKA PEREKSTOVÁ

projektová manažérka
+421-911 704 605
servis@mminvest.sk


ING. RADOSLAV TÖVIŠ

zákaznícky servis
+421-911 929 641
servis@mminvest.sk

ING. ZUZANA SOLČÁNIOVÁ

klientské zmeny
+421-903 465 470
servis@mminvest.sk

Oddelenie – Projekčná, inžinierska a stavebná činnosť

Oddelenie zabezpečuje a koordinuje prípravu projektu od zaobstarania vstupných podkladov, prípravných prác, spracovania projektovej dokumentácie, inžiniering/vybavenie Územného a stavebného povolenia na stavbu, realizáciu technicko – stavebného dozoru počas jednotlivých projektových etáp a koordináciu stavby.

ING. MARTIN MAKARA

konateľ a manažér pre stavebno – technickú činnosť
+421- 905 333 107
makara@mminvest.sk


ING. MAREK LEŠKO

inžinierska činnosť
+421 907 976 996
lesko@mminvest.sk

LENKA MUDRÁKOVÁ

inžinierska činnosť
+421-907 550 502
mudrakova@mminvest.sk

Oddelenie – Administratíva, sekretariát, účtovníctvo

Oddelenie sekretariátu riadi celkový chod kancelárie po organizačnej a technickej stránke. Zabezpečuje spracovanie účtovníctva, vystavovanie faktúr, sledovanie úhrad, mzdová agenda.

MGR. JANA KORLOVÁ

sekretariát tel./fax: +421 55 622 03 94 mob.: +421-0903 560 210 sekretariat@mminvest.sk


ING. ZUZANA MAJOROVÁ

účtovníctvo a mzdy
tel./fax: +421 948 622 338
sekretariat@mminvest.sk

ING. KATARÍNA PETRÁŠOVÁ

sekretariát
tel./fax: +421 55 622 03 94
mob.: +421-911 104 263
sekretariat@mminvest.sk


PETER NOVYSEDLÁK

technická podpora
tel./fax: +421 55 622 03 94
mob.: +421-948 100 919
sekretariat@mminvest.sk