Naši dodávatelia Spoliehame sa na spoluprácu s tými najlepšími vo svojom odbore Naši dodávatelia Spoliehame sa na spoluprácu s tými najlepšími vo svojom odbore
Stavebný dozor vykonávaný renomovanou švajčiarskou firmou.
Spoločnosť AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o. bude počas výstavby projektu Park Anička dohliadať na dodržiavanie kvality vykonávaných prác, ich súlad s projektovou dokumentáciou a dodržiavanie technologických postupov.
Renomovaná švajčiarská spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. dozoruje a projektuje stavby s uplatnením najmodernejších svetových poznatkov, metód, technológií a materiálov.

Spoločnosť pôsobí v oblasti stavebného dozoru a projektovania stavieb na Slovensku už od roku 2003. Vďaka dôrazu na kvalitu si vybudovala na trhu v tomto segmente významnú pozíciu a rešpekt nielen odbornej verejnosti.

Spoločnosť je členom nadnárodnej skupiny Amberg, ktorá vysokou odbornosťou, znalosťami, skúsenosťami a takmer 50-ročnou tradíciou patrí v odbornom svete medzi popredné a uznávané európske skupiny firiem združujúcich inžiniersko-projektové a konzultačné spoločnosti.

Spoločnosť vlastní certifikáty systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009, systému enviromentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2005 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa OHSAS 18001:2007.

www.amberg.sk


Generálny dodávateľ stavby
projektu Park Anička.
Spoločnosť BETPRES, s.r.o. sa špecializuje na projekty občianskej, bytovej a priemyselnej výstavby a rekonštrukčných úprav objektov. Od svojho vzniku, v roku 1994, zrealizovala desiatky stavieb a neustále prispieva významným dielom k stavebnému rozmachu všetkých regiónov Slovenska.

Spoločnosť je vybudovaná na moderných princípoch organizácie a koordinácie výstavby. Programovo uplatňuje systém riadenia stavebnej zákazky prostredníctvom samostatne fungujúcich projektových tímov. Vysoký štandard poskytovaných služieb si udržiava spoločnosť použitím najmodernejších výrobných technológií a zabezpečovaním vysokej kvality poskytovaných služieb. Naša podnikateľská činnosť sa riadi princípmi ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci i princípom etiky podnikania. Od roku 2000 sa spoločnosť BETPRES, s.r.o. postupne zaradila do skupiny stavebných spoločností, ktoré sú držiteľmi všetkých troch certifikátov manažérskych systémov. Integrovaný systém riadenia podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 je v súčasnosti zavedený a implementovaný do komplexného systému riadenia spoločnosti.

Filozofia spoločnosti je založená na rešpektovaní základných etických princípov voči partnerom, k externému i internému prostrediu, na konštruktívnom dialógu a korektných vzťahoch s obchodnými partnermi a voči zamestnancom.

www.betpres.sk


Fasádne systémy
Spoločnosť Ruukki Slovakia s.r.o. dodáva pre projekt Park Anička fasádu ALU-Flat Wood. Jedná sa o systém prevetrávanej fasády z veľkoformátových hliníkových panelov s designom dreva. Fasádny obklad bude bez viditeľných kotviacich prvkov. Systém fasády bude zateplený minerálnou vatou, ktorá zabezpečí objektu ideálnu tepelnú a akustickú pohodu. Toto riešenie sa vyznamenáva vysokou kvalitou, bezúdržbovosťou a dlhou životnosťou.

Ruukki Slovakia s.r.o. je súčasťou fínskej spoločnosti Ruukki Construction Oy, ktorá poskytuje široké spektrum riešení pre stavebníctvo. Ponúkame rozsiahlu škálu vysoko kvalitných produktov a služieb od projektovej podpory a návrhu designu až po inštaláciu. Ruukki Slovakia je vaším partnerom pre všetky fasádne systémy vrátane solárnych, sendvičové panely a strešné krytiny. Ruukki je správnou voľbou ak hľadáte jedinečné, energeticky úsporné, architektonicky atraktívne fasádne a strešné riešenia najvyššej kvality.

Ruukki Construction je divíziou oceliarskej spoločnosti SSAB, ktorá má základňu v severských krajinách a Spojených štátoch a operuje vo viac ako päťdesiatich krajinách sveta. Spoločnost SSAB je kótována na burze NASDAQ OMX v Štockholme a v Helsinkách.

www.ssab.com | www.ruukki.sk | www.ruukkistrechy.sk


Optický internet,
telekomunikačné služby
Spoločnosť ANTIK zabezpečí v projekte Park Anička optický internet s rýchlosťou až 1Gbit/s, digitálnu televíziu ako aj telefónne prípojky.

Spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. založená v roku 1999, je najväčším regionálnym poskytovateľom telekomunikačných služieb na Slovensku. Podnik zamestnáva v Košiciach viac ako 150 zamestnancov. Portfólio služieb spoločnosti pokrýva všetky základné potreby segmentu domácností (vysokorýchlostný optický a bezdrôtový internet, telefónne služby a digitálna televízia s vysielaním vo vysokom rozlíšení HD). V súčasnosti má ANTIK Telecom takmer 50 000 zákazníkov, ktorým poskytuje svoje služby.

www.antik.sk


dodávateľ a realizátor elektrických rozvodov a slaboprúdových systémov

Spoločnosť AKOR s.r.o. je v rámci projektu „Park Anička“ dodávateľom a realizátorom elektrických rozvodov a slaboprúdových systémov (kamerový systém, prístupový systém, PC sieť, Videovrátniky).  Spoločnosť sa zaoberá návrhom, projekciou a realizáciou ako aj záručným a pozáručným servisom. Spoločnosť AKOR s.r.o. poskytuje široké spektrum služieb v oblasti bezpečnostných a informačných systémov, elektrických rozvodov a počítačových sietí.

AKOR s.r.o. je rýchlo sa rozvíjajúca spoločnosť s celoslovenským pôsobením. V rámci rozvoja a budovania širokej klientskej základne kladieme dôraz na kvalitu služieb, zohľadňovanie individuálnych požiadaviek klientov a efektívne využívanie finančných zdrojov.  V rámci firemných procesov kladieme dôraz na zabezpečenie manažérstva kvality a spokojnosti klientov.
Spoločnosť vlastní licenciu na prevádzkovanie technickej služby, a množstvo certifikátov a licencií na projektovanie, montáž a servis certifikovaných bezpečnostných a informačných systémov.
Cieľom našej spoločnosti je poskytovanie služieb na najvyššej možnej úrovni, čím sa snažíme dosiahnuť maximálnu spokojnosť našich klientov.

www.akor.sk


Navštívte naše predajné centrum na Kováčskej ulici v Košiciach

The deadline for entry is January 5th, so papers buy ensure that you submit the award letter and any other substances needed by January 5th too.