Dokončovanie prác v bytoch a úpravy vonkajšieho areálu

Dokončovanie prác v bytoch a úpravy vonkajšieho areálu

Vo všetkých objektoch sa začali osadzovať bezpečnostné sklá na balkónoch / logiách a terasách, realizujú sa dokončovacie práce elektroinštalácie, zdravotechniky, dokončujú sa maľby bytov a spoločných priestorov. V rámci areálu sa začalo pracovať na oddychovej zóne. Montoval sa prístrešok, realizujú sa chodníky, fontána a detské ihriská. Pokračuje sa vo výsadbe zelene.

Bytový dom A:

 • Realizácia zábradlia na balkónoch/ logiach/ terasách
 • Realizácia betónových dlažieb na terasách bytov na 2.NP
 • Dokončovanie  elektroinštalácie a zdravotechniky v bytoch
 • Realizácia dažďových zvodov na terasách
 • Maľby bytov a spoločných priestorov
 • Garážové státia – realizácia vodorovného dopravného značenia

Bytový dom typ B1:

 • Realizácia zábradlí terás/ logií/balkónov
 • Realizácia malieb bytov a spoločných priestorov
 • Dokončovanie  elektroinštalácie a zdravotechniky v bytoch
 • Realizácia betónových dlažieb na terasách bytov 2.NP

Bytové domy B2-B3:

 • Realizácia betónových dlažieb na terasách bytov  2.NP
 • Realizácia zábradlí terás / logií / balkónov
 • Dokončovanie  elektroinštalácie a zdravotechniky v bytoch
 • Realizácia zateplenia stropu 1.NP – garáže, pivnice
 • Realizácia malieb v bytoch a spoločných priestoroch

Vnútroareálové verejné osvetlenie:

 • montáž pätiek pre svetlá
 • montáž osvetlenia

Parkové úpravy dvora (spevnené plochy, násypy, exteriérová architektúra, vodné plochy, detské ihriská, sadové úpravy)

 • Realizácia násypov pri objektoch A, B2-B3
 • Realizácia vnútroareálových chodníkov od objektu A k objektu B3
 • Zakladanie vodných plôch a trás potôčikov
 • Realizácia drobnej architektúry – deliace múry v rámci areálu
 • Montáž altánkov
 • Sadové úpravy a dodávka detských ihrísk