Štruktúra a harmonogram platieb

  • Rezervačná záloha vo výške 2.000,- € spolu s Rezervačnou zmluvou slúži na rezerváciu vami vybraného bytu do podpisu Zmluvy o budúcej zmluve, maximálne po dobu 20 dní (rezervačná záloha vám bude vrátená pri úhrade depozitu). Zaväzujeme sa, že počas lehoty 20 dní, bude vami vybraný byt pre vás rezervovaný a nebude ponúkaný na predaj.
  • Depozit slúži ako zábezpeka, je splatný pri podpise Zmluvy o budúcej zmluve a je súčasťou kúpnej ceny. Ponúkame možnosť zložiť depozit aj u notára.

Výška depozitu

2-izbový byt 5.000,- €
3-izbový byt 10.000,- €
4-izbový byt 15.000,- €
5-izbový byt 20.000,- €

Financovanie kúpnej ceny

Zálohovými platbami, z vlastných zdrojov, alebo hypotekárnym úverom:

40% z kúpnej ceny

Splatnosť po ukončení hrubej stavby bytového domu.

30% z kúpnej ceny

Splatnosť po osadení okien, zrealizovaní vonkajšej fasády vrátane zateplenia, realizácie strešnej konštrukcie.

Doplatok
kúpnej ceny

od ktorej sa odpočíta depozit – splatnosť po kolaudácii, pred odovzdaním bytu.

Predbežný termín splátky

december 2015

Predbežný termín splátky

jún 2016

Predbežný termín splátky

november 2016

Vzorové výpočty mesačných splátok

UPOZORNENIE: Nižšie vypočítané mesačné splátky majú informatívny charakter.

HypoKalkulačka

%
rokov
Prepočítať

Výška mesačnej splátky má informatívny charakter. Presnú výšku splátky a podmienky čerpania hypotekárneho úveru Vám poskytneme v súčinnosti s vybranou bankou.

Špeciálne výhody financovania pre mladých

Ak máte vek do 35 rokov, môžete pri kúpe bytu v projekte Park Anička získať (ak splníte kritériá požadované bankou) zvýhodnený hypotekárny úver pre mladých
s úrokovou sadzbou zníženou o 3%.

Využite naše bezplatné poradenstvo
a služby v oblasti hypotekárneho financovania

Pri poskytovaní hypotekárnych úverov pre našich klientov na financovanie kúpy bytov
spolupracujeme so všetkými bankami na trhu.

  • Pripravíme pre vás ponuky z jednotlivých bánk, čím vám ušetríme čas s návštevou pobočiek.
  • Vyšpecifikujeme výhody jednotlivých ponúk /napr. najnižšia úroková sadzba, úspora nákladov za poplatky, vypracovanie znaleckého posudku, zľava z poplatku za spracovanie úveru, zrýchlené čerpanie úveru a iné/ tak, aby ste získali najvýhodnejšiu hypotéku na trhu.
  • Zabezpečíme prípravu dokumentov potrebných pre podanie žiadosti o úver (napr. spracovanie rozpočtov, znaleckých posudkov pri navýšení výšky úveru o dokončovacie práce, spracovanie geometrických plánov a pod.)
  • Poskytneme vám poradenstvo pri nastavení podmienok úveru v úverovej zmluve tak, aby boli v súlade s dohodnutým splátkovým kalendárom za váš rodinný dom alebo byt.
  • Poradíme vám pri výbere najvýhodnejšieho poistenia nehnuteľnosti a vinkuláciu poistenia v prospech hypotekárnej banky.
  • Vybavíme za vás všetky formality na katastri.
  • Pripravíme všetky podklady na čerpanie jednotlivých tranží úveru.