Ďakujeme za dôveru
Predali sme už 117 zo 120 bytov

Pozrite si videA? k projektu Park AniA?ka

ZaA?ite bA?vanie v KoA?iciach akA� VA?m ponA?kajA? byty obytnA�ho komplexu Park AniA?ka, prostrednA�ctvom videoprezentA?cie. ZaujA�ma VA?s aj A?o na projekt hovorA� architekt?

Doprajte si aktA�vny odpoA?inok kaA?dA? deA?. HA?adA?te byt? Vyberte si miesto pre vA?A? domov, kde dokA?A?ete naA?erpaA? energiu po nA?roA?nom dni a kde budA? vyrastaA? vaA?e deti. BA?vanie v rekreaA?nej zA?ne AniA?ka, ktorA? je obA?A?benA?m miestom KoA?iA?anov pre A?port, oddych aA�zA?bavu prinA?A?a pohodu dovolenky kaA?dA? deA?. ObytnA? komplex Park AniA?ka ponA?ka modernA� bA?vanie vA�prA�rode sA�vynikajA?cou dostupnosA?ou centra mesta. KaA?dA? byt bol z hA?adiska dispozA�cie rieA?enA? individuA?lne pre vA?A? maximA?lny komfort.

VA?hody projektu

IdeA?lne bA?vanie

ModernA? stavba so vzduA?nou architektA?rou, dostatkom prirodzenA�ho svetla, s ponukou A?irokA�ho vA?beru bytov sA�praktickA?mi dispozA�ciami. DobrA? orientA?cia na svetovA� strany, priestrannA� terasy.

KvalitnA? novostavba

OdvetranA? fasA?da, zateplenA? minerA?lnou vlnou. VeA?kA� francA?zske oknA?, nadA?tandardnA? zvukovA? izolA?cia medzi bytmi. PodlahovA� vykurovanie bytov, sadrovA� omietky a anhydridovA� podlahy.

VA?bornA? lokalita

Park, mnoA?stvo zelene, A?portoviskA?, kA?palisko, detskA� ihriskA?, rieka HornA?d, A?i minerA?lny prameA? v tesnej blA�zkosti. BlA�zko do centra aA�predsa vA�prA�rode.
A?o viac si mA?A?ete priaA??

VlastnA? uzavretA? areA?l

UzavretA? areA?l s relaxaA?nA?mi zA?nami, altA?nkami pre grilovanie, fontA?nou, A?portovA?m a detskA?mi ihriskami. MonitorovacA� kamerovA? systA�m celA�ho areA?lu, navrhnutA? pre sA?kromie a bezpeA?nosA? vA?s a vaA?ich detA�.

VA?stavba realizovanA? v celku

Byty sa budA? odovzdA?vaA? majiteA?om aA? po ich A?plnom dokonA?enA�, vrA?tane parkovA?ch a terA�nnych A?prav, aby ste si ihneA? po nasA?ahovanA� mohli vychutnA?vaA? vaA?e nA?dhernA� bA?vanie.

VA?etko na dosah

Obchod a A?kA?lka priamo v rA?mci obytnA�ho komplexu. VA?bornA? dostupnosA? nA?kupnA?ch centier naprA�klad OD Mier, Hypermarket TESCO, Baumax a NAY.

NapA�sali o nA?s v dennA�ku KorzA?r

Aktuality


Dokončovanie prác v bytoch a úpravy vonkajšieho areálu

Vo všetkých objektoch sa začali osadzovať bezpečnostné sklá na balkónoch / logiách a terasách, realizujú sa dokončovacie práce elektroinštalácie, zdravotechniky, dokončujú sa maľby bytov a spoločných priestorov. V rámci areálu sa začalo pracovať na oddychovej zóne….

read more

GalA�ria

HA?adA?te byt KoA?ice ako na dlani? KrA?sne priestrannA� terasy, mnoA?stvo zelene? MoA?nosA? relaxu a A?portu akA? VA?m neponA?ka A?iadna inA? lokalita v KoA?iciach? Teraz mA?te jedineA?nA? moA?nosA? bA?vaA? v jednom z poslednA?ch bytov projektu Park AniA?ka. MoA?nosA? vA?beru zo A?irokej A?kA?ly bytov. MenA?ie 3 izbovA� a 2 izbovA� byty, ako aj veA?kA� priestrannA� byty pre vA�A?A?ie rodiny. Park AniA?ka ponA?ka nehnuteA?nosti na akA� KoA?ice A?akali.

%

bytov je uA? predanA?ch