Výstavba projektu PARK ANIČKA ukončená

Výstavba projektu PARK ANIČKA ukončená

V mesiaci sepember bola ukončená výstavba obytného súboru PARK ANIČKA. . Bytový dom A: ukončenie stavebných prác na objekte Bytový dom typ B1: dokončovacie práce v spoločných priestoroch, osvetlenie schodísk Bytové domy B2-B3: dokončovacie práce v spoločných priestorochobjektu B2 a B3, osvetlenie schodísk Vnútroareálové verejné osvetlenie: funkčné skúšky osvetlenia Parkové úpravy areálu: spevnené plochy, násypy, exteriérová architektúra, vodné plochy, detské ihriská, sadové úpravy realizáciu sadových úprav realizácia vnútroareálových chodníkov od objektu A k objektu B3 fontánka a vodná plocha – kamenné dlaždenie a spustenie vody drobná architektúra – nátery...
Dokončovanie prác v bytoch a úpravy vonkajšieho areálu

Dokončovanie prác v bytoch a úpravy vonkajšieho areálu

Vo všetkých objektoch sa začali osadzovať bezpečnostné sklá na balkónoch / logiách a terasách, realizujú sa dokončovacie práce elektroinštalácie, zdravotechniky, dokončujú sa maľby bytov a spoločných priestorov. V rámci areálu sa začalo pracovať na oddychovej zóne. Montoval sa prístrešok, realizujú sa chodníky, fontána a detské ihriská. Pokračuje sa vo výsadbe zelene. Bytový dom A: Realizácia zábradlia na balkónoch/ logiach/ terasách Realizácia betónových dlažieb na terasách bytov na 2.NP Dokončovanie  elektroinštalácie a zdravotechniky v bytoch Realizácia dažďových zvodov na terasách Maľby bytov a spoločných priestorov Garážové státia – realizácia vodorovného dopravného značenia Bytový dom typ B1: Realizácia zábradlí terás/ logií/balkónov Realizácia malieb bytov a spoločných priestorov Dokončovanie  elektroinštalácie a zdravotechniky v bytoch Realizácia betónových dlažieb na terasách bytov 2.NP Bytové domy B2-B3: Realizácia betónových dlažieb na terasách bytov  2.NP Realizácia zábradlí terás / logií / balkónov Dokončovanie  elektroinštalácie a zdravotechniky v bytoch Realizácia zateplenia stropu 1.NP – garáže, pivnice Realizácia malieb v bytoch a spoločných priestoroch Vnútroareálové verejné osvetlenie: montáž pätiek pre svetlá montáž osvetlenia Parkové úpravy dvora (spevnené plochy, násypy, exteriérová architektúra, vodné plochy, detské ihriská, sadové úpravy) Realizácia násypov pri objektoch A, B2-B3 Realizácia vnútroareálových chodníkov od objektu A k objektu B3 Zakladanie vodných plôch a trás potôčikov Realizácia drobnej architektúry – deliace múry v rámci areálu Montáž altánkov Sadové úpravy a dodávka detských...
Realizácia vnútroareálových chodníkov v projekte Park Anička…

Realizácia vnútroareálových chodníkov v projekte Park Anička…

V obytnom súbore PARK ANIČKA pokračujeme v maľovaní bytov, dokončujú sa elektroinštalácie, vzduchotechnika, osadzujú sa dlažby na terasách, prebiehajú terénne úpravy v rámci areálu… Bytový dom A: Realizácia zateplenia stropu nad 1.NP / garáže, pivnice/ Realizácia zábradlia terás Osádzanie dlažieb na terčíky na terasách bytov na 7. – 8. NP Kompletáž v bytoch – elektroinštalácia, zdravotechnika Realizácia dažďových zvodov na terasách Maľby bytov Bytový dom typ B1: Realizácia zateplenia stropu 1.NP / pivnice / Realizácia zábradlí terás a balkónov Realizácia malieb bytov Kompletáž v bytoch – elektroinštalácia, zdravotechnika Osádzanie dlažieb na terčíky na terasách bytov na 6.NP, 2.NP Realizácia prevetrávaných fasád objektu – prevetrávaná fasáda Bytové domy B2-B3: Realizácia prevetrávaných fasád objektov B2 – B3 Osádzanie dlažieb na terčíky na terasách bytov na 6.NP, 2.NP Realizácia zábradlí terás a balkónov Kompletáž v bytoch – vzduchotechnika Realizácia zateplenia stropu 1.NP kontaktný system/ garáže, pivnice/ Realizácia dlažieb v spoločných priestoroch Komunikácie a spevnené plochy: realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia Montáž zábradlia na opornom múre od Čermeľského potoka Rekonštrukcia ulice Pod šiancom, rozšírenie miestnej komunikácie na ulici Vodárenskej Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia Realizácia cyklochodníka pred obytným súborom od ulice Vodárenskej pred objektom B3 a ukončením na ulici Pod šiancom Vnútroareálové verejné osvetlenie trasovanie rozvodov a montáž pätiek pre svetlá Parkové úpravy dvora / spevnené plochy, násypy, exteriérová architektúra, vodné plochy Realizácia násypov pri objektoch A, B1, B2-B3 Realizácia vnútroareálových chodníkov od objektu A k objektu B3 Nástup na zemné práce pre založenie vodných ploch Realizácia drobnej architektúry –...
Prichádzame s novými informáciami o priebehu výstavby

Prichádzame s novými informáciami o priebehu výstavby

V júni sa na stavbe obytného súboru Park Anička realizovala prevetrávaná fasáda bytových domov A, B1, B2 a B3, bola uložená dlažba v spoločných priestoroch, na terasách a balkónoch bytov. Montovala sa zámková dlažba chodníkov a parkovacích miest. Práce pokračujú realizáciou vnútroareálových chodníkov od objektu A, ďalej nástupom na maľby v bytoch,… Bytový dom A realizácia zateplenia stropu nad 1.NP (garáže, pivnice) realizácia fasád – Západ, Juh, Východ – prevetrávaná fasáda realizácia zábradlia terás realizácia dlažieb v spoločných priestoroch nástup na montáž zárubní do bytov nástup na realizáciu dlažieb na terče na terasách bytov 7.NP kompletáž v bytoch – elektroinštalácia, vzduchotechnika montáž vstupných zasklených stien na 1.NP montáž výťahov Bytový dom B1 realizácia fasád – Západ, Juh, Východ, Sever – prevetrávaná fasáda realizácia zateplenia stropu 1.NP kontaktný systém realizácia dlažieb v spoločných priestoroch montáž vstupných zasklených stien na 1.NP realizácia zábradlí terás a balkónov finalizácia omietok stien fasád na 1.NP kompletáž v bytoch – elektroinštalácia, vzduchotechnika nástup na maľby v bytoch Bytové domy B2-B3 realizácia prevetrávaných fasád objektov B2-B3 – prevetrávaná fasáda realizácia dlažieb na terasách a balkónoch bytov montáž vstupných zasklených stien na 1.NP realizácia zábradlí terás a balkónov kompletáž v bytoch – elektroinštalácia, vzduchotechnika realizácia zateplenia stropu 1.NP – kontaktný systém realizácia dlažieb v spoločných priestoroch finalizácia deliacich stienok terás bytov na 2.NP – vstupy samostatné z východnej strany objektov B2-B3 realizácia podlahového vykurovania a poterov bytov na 2.NP – vstupy samostatné z východnej strany objektov B2-B3 Komunikácie a spevnené plochy realizácia finálnych vrstiev komunikácií montáž zámkových dlažieb chodníkov a parkovacích miest pred objektom A a B1 Rekonštrukcia ulice Pod Šiancom realizácia finálnych vrstiev komunikácií montáž zámkových dlažieb chodníkov a parkovacích miest pred...
Realizácia obrubníkov, komunikácií, verejného osvetlenia…

Realizácia obrubníkov, komunikácií, verejného osvetlenia…

Na stavbe sa realizujú dlažby na terasách a balkónoch, pokračuje sa v realizácii prevetrávaných fasád, pracuje sa na komunikáciách, obrubníkoch a verejnom osvetlení. Bytový dom A: vnútorné omietky na 2.-5.NP pokračuje sa v realizácii fasád – Západ, Juh, Východ, Sever – kontaktný systém , prevetrávaná fasáda a finálna omietka na kontaktný systém rozvody podlahového vykurovania bytov potery bytov realizácia dlažieb na terasách bytov – Juh, Východ – 3. – 6. NP zateplenia stropu na 1.NP- kontaktný systém začiatok montáže zárubní do bytov Bytový dom typ B1: realizácia dlažieb balkónov – Sever, Juh fasády – Západ, Juh, Východ, Sever – kontaktný systém a prevetrávaná fasáda a finálna omietka kontaktného systému/ zateplenie stropu na 1.NP – kontaktný systém montáž zárubní do bytov, montáž požiarnych dvierok do inštalačných jadier Bytové domy B2-B3: prevetrávané fasády objektov B2-B3, kontaktný system, prevetrávaná fasáda a finálna omietka kontaktného system / objekt B2 – realizácia podlahového vykurovania na 2.-6. NP a následne realizácie poterov objekt B3- realizácia podlahového vykurovania na 4.- 6.NP a následne realizácie poterov realizácia dlažieb na terasách a balkónoch bytov nástup na montáž výťahov pre objekty B2 a B3 Komunikácie a spevnené plochy: realizácia podkladných vrstiev pod komunikácie osádzanie obrubníkov po objekt B1 Rekonštrukcia ulice Pod Šiancom: realizácia podkladných vrstiev pod komunikácie osádzanie obrubníkov od objektu B1 po výjazd na ulicu Vodárenskú Verejné osvetlenie: trasovanie kabeláže a montáž pätiek pre stožiare verejného...
V objektoch  A, B1, B2, B3  obytného súboru Park Anička pomaly finišujeme s omietkami

V objektoch A, B1, B2, B3 obytného súboru Park Anička pomaly finišujeme s omietkami

Na stavbe obytného súboru Park Anička stavbári v apríli pokračovali v realizácii vnútorných omietok. Bytový dom A: realizácia vnútorných omietok na 2.-3.NP realizácia fasád – Západ, Juh, Východ, Sever – kontaktný systém a prevetrávaná fasáda /vrstvy + finálna omietka na kontaktný systém/ realizácia rozvodov podlahového vykurovania bytov 8.-6.NP realizáciu poterov bytov 8.-7.NP Bytový dom typ B1: hydroizolácie terás a balkónov montáž dlažieb terás – západ realizácia fasád – Západ, Juh, Východ, Sever – kontaktný systém a prevetrávaná fasáda /vrstvy + finálna omietka kontaktného systému/ realizácia poterov bytov a spoločných priestorov na 2.-6.NP Bytové domy B2-B3: realizácia prevetrávaných fasád objektov B2-B3 + kontaktný systém a prevetrávaná fasáda /vrstvy a finálna omietka kontaktného systému / objekt B2- realizácia podlahovej izolácie pod vykurovanie v bytoch 5.-6. NP objekt B2 – realizácia vnútorných omietok spoločných priestorov objekt B3 – realizácia vnútornych omietok na 2.- 6.NP   Komunikácie a spevnené plochy a rekonštrukcia ulice Pod Šiancom: realizácia drenáže, uličných vpustí a podkladných vrstiev pod komunikácie nástup na realizáciu obrubníkov pred objektom A realizácia drenáže a podkladných vrstiev pod...
Realizácia kontaktného systému prevetrávaných fasád a kotvenie zábradlí v objektoch A,B1,B2,B3  obytného súboru Park Anička…

Realizácia kontaktného systému prevetrávaných fasád a kotvenie zábradlí v objektoch A,B1,B2,B3 obytného súboru Park Anička…

Na stavbe obytného súboru Park Anička stavbári v marci zrealizovali montáž kontaktného systemu prevetrávaných fasád, ktorý tvorí základ uloženia budúceho opláštenia… Bytový dom A: Realizácia vnútorných omietok na 6.- 4. NP Realizácia fasád – Západ, Juh, Východ, Sever – montáž kontaktného systému prevetrávaej fasády Zdravotechnika – ukončené hrubé rozvody v bytoch Elektroinštalácia – realizácia hrubých rozvodov v bytoch 4.- 2. NP a spoločných priestoroch Začiatok realizácie násypov predzáhradok bytov na 2. NP Začiatok realizácie kotvenia zábradlí a paravánov Bytový dom typ B1: Realizácia vnútorných omietok spoločných priestorov Realizácia skladieb balkónov a terás Realizácia fasád – Západ, Juh, Východ, Sever – montáž kontaktného systému prevetrávanej fasády Začiatok kotvenia zábradlí Realizácia izolácii pod podlahové kúrenie v bytoch 6. – 2. NP Nástup na realizáciu rozvodov podlahového vykurovania na 6. NP Bytové domy B2-B3: Zdravotechnika objekt B2 – ukončené hrubé rozvody v bytoch Elektroinštalácia objekt B2 – realizácia hrubých rozvodov pre spoločné priestory Objekt B2 – realizácia vnútornych omietok na 6. – 2. NP Zdravotechnika objekt B3 – ukončené hrubé rozvody v bytoch Elektroinštalácia objekt B3 – realizácia hrubých rozvodov v spoločných priestoroch Realizácia fasád objektov B2 – B3 – montáž kontaktného system prevetrávaných fasád Objekt B2-B3 – realizácia skladieb balkónov a terás Nástup na realizáciu kotvenia zábradlí Komunikácie a spevnené plochy Komunikácie a spevnené plochy: Nástup na zemné práce – odkopy na zemnú...
Realizácia vnútorných omietok  v objektoch A a B1  a hrubých rozvodov  v objektoch B2-B3

Realizácia vnútorných omietok v objektoch A a B1 a hrubých rozvodov v objektoch B2-B3

V objektoch obytného súboru Park Anička sme začali s realizáciou vnútorných omietok v objekte A a B1, pokračujeme v realizácii rozvodou elektroinštalácie a zdravotechniky. V objektoch B2 a B3 sa začína pracovať na príprave klimatizácií a hrubých rozvodov. Bytový dom A: nástup na vnútorné omietky na 8.-7.NP realizácia fasád – Západ, Juh, Východ realizácia skladieb terás na južnej fasáde zdravotechnika – realizácia hrubých rozvodov v bytoch 3.-5.NP elektroinštalácia – realizácia hrubých rozvodov v bytoch 3.-7.NP realizácia predeľovacích priečok na terasách 2.- 8.NP realizácia príprav pre klimatizácie v určených bytoch Bytový dom typ B1: realizácia vnútorných omietok v bytoch 6-2.NP realizácia skladieb balkónov a terás začiatok realizácie fasád – prevetrávaná fasáda – kotvy Bytové domy B2-B3: zdravotechnika objekt B2 – hrubé rozvody v bytoch na 2.- 6. NP elektroinštalácia objekt B2 – hrubé rozvody v bytoch 4.- 6. NP zdravotechnika objekt B3 – hrubé rozvody v bytoch na 5.- 6. NP elektroinštalácia objekt B3 – hrubé rozvody v bytoch 5.- 6. NP začiatok realizácie prevetrávaných fasád objektov B2 – B3- aplikácia kotiev realizácia príprav pre klimatizácie v určených bytoch realizácia vonkajšieho schodiska k bytom č.1 a č.3 objektu B2 realizácia vonkajšieho schodiska k bytom č.24 a...