Zima pomaly ustupuje, práce na polyfunkčnom objekte Park Anička sa opäť rozbiehajúArchitektúra

  • betonáž atiky nad 3.NP, oddebnenie atík
  • betonáž schodiska z 2 na 3.NP
  • príprava stavebných otvorov pre montáž okien a zasklených stien
  • murovanie deliacich priečok na 2.NP

Zdravotechnika

  • realizácia trás dažďových rozvodov na 1. – 3.NP

Ústredné vykurovanie

  • realizácia hlavných trás pod stropom 1.NP