Polyfunkčný objekt Park Anička sa finalizuje …V interiéri aj exteriéri prebiehajú dokončovacie práce …

 • Polyfunkčný objekt:
 • realizácia kontaktného systému a prevetrávanej fasády – finálne omietky
 • montáž SDK priečok na 2.NP a 3.NP
 • realizácia poterov na terase na 3.NP
 • realizácia poterov na spoločných priestoroch
 • rampa – kamenný obklad stien, strecha nad rampou a skladom
 • strecha – prestupy a finalizácia
 • nástup na montáž zábradlia na 2. a 3.NP – terasy
 • Elektroinštalácia – kompletáž rozvodov na 2. a 3.NP – podparapetné žľaby
 • Zdravotechnika – finalizácia rozvodov v priestoroch WC a kúpeľní
 • Komunikácie a spevnené plochy – štrkový násyp pod komunikácie a chodníky
 • realizácia cestných obrubníkov na parkoviskách