Štandardy kancelárskych priestorov

Predstavujeme vám jednotlivé štandardy a nadštandardy kancelárskych priestorov v polyfunkčnom objekte Park Anička. Štandardy popisujú aké materiály a komponenty budú použité pri ich výstavbe ako aj vybavenie kancelárií. Nadštandardy popisujú ďalšie možnosti zvýšenie komfortu vaších priestorov.

ŠTANDARDY PREDAJ

ZÁKLADY monolitická železobetónové základové pásy a pätky
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE železobetónový skelet vytvorený nosnými stĺpmi, stenami, resp. nosné murované konštrukcie
VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE železobetónové panely v kombinácií so železobetónovou monolitickou doskou, monolitické železobetónové schodisko
OBVODOVÝ PLÁŠŤ tehlové murivo hr. 300 mm, zateplené minerálnou vlnou hr. 150 mm, štruktúrovaná ušľachtilá omietka v kombinácii s prevetrávanou fasádou
DELIACE PRIEČKY medzi jednotlivými kancelárskymi priestormi 17,5 porotherm akustic
VNÚTORNÉ PRIEČKY sadrokartónové priečky príslušných hrúbok 100 – 150 mm , sociálne priestory (kuchynka, WC a pod.) z tvárnic YTONG 100-150 mm
POVRCHY STIEN A STROPOV
 • vnútorné omietky: sadrové
 • vnútorné maľby: biela farba
POVRCHY PODLÁH
 • v spoločných priestoroch (chodbách, schodiskách): samonivelizačný anhyridový poter s nášľapnou vrstvou – dlažba
 • v obchodných, kancelárskych priestoroch: samonivelizačný anhydridový poter
KLAMPIARSKE A ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE žľaby a okapové rúry: materiál – lakoplastový plech , hliníkový plech, resp. plastový
VCHODOVÉ DVERE DO OBCHODNÝCH / KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
 • vstupné dvere z chodby: bezpečnostné vchodové dvere (prípadne potreby s požadovanou požiarnou odolnosťou), s bezpečnostnou triedou BT2
 • vstupné dvere z exteriéru : dvojkrídlové hliníkové
OKNÁ
 • okná hliníkové s izolačným dvojsklom, farba: antracitová
 • okná otváravo výklopné
 • parapety vonkajšie: hliníkový plech
 • parapety vnútorné: plastové
 • atypická presklená fasáda z hliníkových profilov v kombinácii s prevetrávanou plnou časťou fasády
TIENIACA TECHNIKA v administratívnych priestoroch z južnej strany (2.NP a 3.NP)
ELEKTROINŠTALÁCIE príprava pre osadenie samostatného elektromera (umiestnený na prízemí polyfunkčného objektu), vývody pre svietidlá, vypínače, zásuvky, samostatný podružný rozvádzač pre daný priestor (umiestnený v priestoroch kuchynky)
INŠTALÁCIE SLABOPRÚD
 • príprava pre internet, samostatný slaboprúdový rozvádzač pre daný priestor (umiestnený v priestoroch kuchynky) internetové zásuvky v rámci kancelárií), napojenie na ELI
 • videovrátnik 1x
 • príprava pre elektronický zabezpečovací systém
BLESKOZVOD v rámci polyfunkčného objektu
VYKUROVANIE vykurovanie priestorov – rozvody podlahového vykurovania vedené v anhydride s hliníkovými, pyramídovo profilovanými termoplechmi
chladenie priestorov – príprava pre inštaláciu zdroja chladu s využitím rozvodov vykurovania aj na sálavé chladenie
zdroj tepla a teplej vody pre polyfunkčný objekt zabezpečuje odovzdávacia stanica tepla (Teko)
ZDRAVOTECHNIKA prívod médií pre rozvody vody ( TÚV a SV) a kanalizácie, vodomery pre teplú a studenú vodu
VETRANIE
 • sociálne priestory: nútené
 • administratívne priestory ( 3.NP) : príprava na rekuperáciu
VÝŤAH osobný výťah pre 9 osôb
TERASA betónová dlažba v kombinácii so štrkovým násypom
VSTUP DO POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU bezbariérový vstup, keramická dlažba s protišmykovou úpravou
ODDYCHOVÉ ZÓNY lavičky, odpadkové koše
SADOVÉ ÚPRAVY výsadba trávnika, vysadenie drevín, kvetov, živého plota
KOMUNIKÁCIE areálové chodníky z betónovej dlažby
OSVETLENIE verejné osvetlenie
POVRCH zámková dlažba

NADŠTANDARDY PREDAJ

DOKONČENIE PRIESTOROV osadenie sanity (WC, umývadlá, batérie), obkladov a dlažby, interiérové dvere , koberec alebo laminátová, drevená podlaha prípadne ďalšie zariaďovacie komponenty
CHLADENIE Inštalácia zdroja chladu pre využitie rozvodov podlahového vykurovania na komfortné sálavé chladenie
VETRANIE nútené vetranie s kompletnou rekuperáciou (pre 3.NP)
ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ rozšírenie PC siete v každej kancelárií v zmysle požiadaviek klienta
ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM realizácia koncového zariadenia
ELEKTROINŠTALÁCIE zvýšenie počtu zásuviek a vypínačov, zmena umiestnenia

ŠTANDARDY PRENÁJOM

ZÁKLADY monolitická železobetónové základové pásy a pätky
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE železobetónový skelet vytvorený nosnými stĺpmi, stenami, resp. nosné murované konštrukcie
VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE železobetónové panely v kombinácií so železobetónovou monolitickou doskou, monolitické železobetónové schodisko
OBVODOVÝ PLÁŠŤ tehlové murivo hr. 300 mm, zateplené minerálnou vlnou hr. 150 mm, štruktúrovaná ušľachtilá omietka v kombinácii s prevetrávanou fasádou
DELIACE PRIEČKY medzi jednotlivými kancelárskymi priestormi 17,5 porotherm akustic
VNÚTORNÉ PRIEČKY sadrokartónové priečky príslušných hrúbok 100 – 150 mm , sociálne priestory (kuchynka, WC a pod.) z tvárnic YTONG 100-150 mm
POVRCHY STIEN A STROPOV
 • vnútorné omietky: sadrové
 • vnútorné maľby: biela farba
POVRCHY PODLÁH
 • v spoločných priestoroch (chodbách, schodiskách): samonivelizačný anhyridový poter s nášľapnou vrstvou – dlažba
 • v obchodných, kancelárskych priestoroch: samonivelizačný anhydridový poter
KLAMPIARSKE A ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE žľaby a okapové rúry: materiál – lakoplastový plech , hliníkový plech, resp. plastový
VCHODOVÉ DVERE DO OBCHODNÝCH / KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
 • vstupné dvere z chodby: bezpečnostné vchodové dvere (prípadne potreby s požadovanou požiarnou odolnosťou), s bezpečnostnou triedou BT2
 • vstupné dvere z exteriéru : dvojkrídlové hliníkové
OKNÁ
 • okná hliníkové s izolačným dvojsklom, farba: antracitová
 • okná otváravo výklopné
 • parapety vonkajšie: hliníkový plech
 • parapety vnútorné: plastové
 • atypická presklená fasáda z hliníkových profilov v kombinácii s prevetrávanou plnou časťou fasády
TIENIACA TECHNIKA v administratívnych priestoroch z južnej strany (2.NP a 3.NP)
ELEKTROINŠTALÁCIE príprava pre osadenie samostatného elektromera (umiestnený na prízemí polyfunkčného objektu), vývody pre svietidlá, vypínače, zásuvky, samostatný podružný rozvádzač pre daný priestor (umiestnený v priestoroch kuchynky)
ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM Realizácia koncového zariadenia
INŠTALÁCIE SLABOPRÚD
 • príprava pre internet, samostatný slaboprúdový rozvádzač pre daný priestor (umiestnený v priestoroch kuchynky) internetové zásuvky v rámci kancelárií), napojenie na ELI
 • videovrátnik 1x
 • príprava pre elektronický zabezpečovací systém
BLESKOZVOD v rámci polyfunkčného objektu
VYKUROVANIE vykurovanie priestorov – rozvody podlahového vykurovania vedené v anhydride s hliníkovými, pyramídovo profilovanými termoplechmi
chladenie priestorov – príprava pre inštaláciu zdroja chladu s využitím rozvodov vykurovania aj na sálavé chladenie
zdroj tepla pre polyfunkčný objekt zabezpečuje odovzdávacia stanica tepla (Teko)
ZDRAVOTECHNIKA prívod médií pre rozvody vody (TÚV a SV) a kanalizácie, vodomery
DOKONČENIE PRIESTOROV osadenie sanity (WC, umývadlá, batérie), obkladov a dlažby, interiérové dvere, plávajúca laminátová podlaha, kuchynská linka bez vybavenia
VETRANIE sociálne priestory: nútené
VÝŤAH osobný výťah pre 9 osôb
TERASA betónová dlažba v kombinácii so štrkovým násypom
VSTUP DO POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU bezbariérový vstup, keramická dlažba s protišmykovou úpravou
ODDYCHOVÉ ZÓNY lavičky, odpadkové koše
SADOVÉ ÚPRAVY výsadba trávnika, vysadenie drevín, kvetov, živého plota
KOMUNIKÁCIE areálové chodníky z betónovej dlažby
OSVETLENIE verejné osvetlenie
POVRCH zámková dlažba

NADŠTANDARDY PRENÁJOM

ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ rozšírenie PC siete v každej kancelárií v zmysle požiadaviek klienta