PolyfunkA?nA? objektA� PARK ANIA?KA tvorA� vstupnA? brA?nu doA� rekreaA?nej lokality, zA?roveA? susedA�
s Hlinkovou ulicou, ktorA? je jednou z hlavnA?ch dopravnA?ch tepien v KoA?iciach.
NovA� trojpodlaA?nA� administratA�vno a�� obchodnA� centrum ponA?ka budA?cim klientomA� kancelA?rske
a obchodnA� priestory vysokA�ho A?tandardu.
SA?A?asA?ou objektu bude supermarket FRESH s rozlohou 928 m2A� nachA?dzajA?ci sa na prA�zemA�.
Na dvoch hornA?ch podlaA?iach sA? situovanA� kancelA?rske priestory so samostatnA?mi vstupmi, ktorA� sA? urA?enA� prioritne pre predaj,A� alternatA�vne na prenA?jom.
DispozA�cie priestorov je moA?nA� upraviA?A� a prispA?sobiA? poA?iadavkA?m zA?ujemcov.

Paticka pre polyfunkciu footer-polyfunkcia.php