Kontaktujte nás Radi vás privítame aj osobne v našom predajnom centre na Kováčskej ulici v Košiciach Kontaktujte nás Radi vás privítame aj osobne v našom predajnom centre na Kováčskej ulici v Košiciach

ZaujA�majA? nA?s vaA?e otA?zky, pripomienky, A?i nA?zor. Radi ich s vami prediskutujeme aj osobne, pri A?A?lke kA?vy. Poskytneme vA?m bliA?A?ie informA?cie, vysvetlA�me detaily. PoradA�me vA?m a pomA?A?eme vybraA? si byt na mieru, podA?a vaA?ich predstA?v.

VA?A?enA� klienti. Chceme sa vA?m plne venovaA?, preto si prosA�m dohodnite nA?vA?tevu vopred. V prA�pade dohodnutA�ho osobnA�ho stretnutia VA?m ponA?kame moA?nosA? parkovaA? na vyhradenA?ch parkovacA�ch miestach pred naA?ou budovou.


Kontaktujte nA?s

NavA?tA�vte nA?s na adrese:

MM Invest KoA?ice, s.r.o.
KovA?A?ska 19, 040 01 KoA?ice

Predaj

mobil: 0903 902 470 – Ing. JA?n MaruA?in
Tel./fax: +421 55 622 03 94
e-mail: info@parkanicka.sk

Oddelenie – Servis zA?kaznA�kom,
klientskA� zmeny a marketing

mobil: 0911 704 605 – Ing. Zdenka PerekstovA?
mobil: 0911 929 641 – KatarA�na A?abkovA?
mobil: 0904 692 317 – Ing. Zuzana MilkoviA?ovA?
e-mail: servis@parkanicka.sk

Fincentrum

e-mail: info@parkanicka.sk


NavA?tA�vte naA?e predajnA� centrum na KovA?A?skej ulici v KoA?iciach

Paticka pre polyfunkciu footer-polyfunkcia.php