Projekt obytnA�ho komplexu Park AniA?ka je situovanA? do lokality rekreaA?nej zA?ny AniA?ka. Je ohraniA?enA? ulicami VodA?renskA? a�� zo zA?padnej, Hlinkova a�� z juA?nej strany a ulicou Pod A?iancom a�� zo strany vA?chodnej.

BA?vajte ako na dovolenke

RekreaA?nA? zA?na AniA?ka patrA� medzi to najlepA?ie, A?o dokA?A?u KoA?ice ponA?knuA? pre aktA�vny odpoA?inok. BA?vanie priamo v tejto obA?A?benej lokalite KoA?iA?anov vhodnej pre A?port, oddych a zA?bavu, prinA?A?a kaA?dA? deA? pohodu ako na dovolenke. VynikajA?ca dostupnosA? z centra mesta, prA�roda A?i obA?ianska vybavenosA?, robia z AniA?ky ideA?lne miesto pre A?ivot.

ObA?ianska vybavenosA? na dosah

Priamo v areA?li komplexu Park AniA?ka bude k dispozA�cii supermarket, reA?taurA?cia, kaviareA? A?i A?kA?lka. Na nA?kupy sa mA?A?ete vybraA? aj na zeleninovA? trh pri neA?alekom OC Mier alebo do nA?kupnA?ch centier Hypermarket, TESCO, Baumax alebo NAY, ktorA� sA? vzdialenA� necelA? kilometer od areA?lu. V blA�zkom okolA� je niekoA?ko A?kA?l, univerzity A?i nemocnica. Do centra mesta prA�dete peA?o popri starom koryte HornA?du za pA?r minA?t. Samozrejme mA?A?ete vyuA?iA? aj vA?bornA� dostupnA? verejnA? dopravu.

ZdravA? A?ivotnA? A?tA?l

Pre vyznA?vaA?ov behu, kolieskovA?ch korA?A?A? A?i bicyklov ponA?ka AniA?ka ideA?lne prostredie. Pohyb v nA?dhernom parku A?i po nA?breA?A� HornA?du je dobrA? nie len pre vaA?e telo, ale aj pre vaA?u duA?u. AktA�vny odpoA?inok na A?erstvom vzduchu pomA?A?e odbA?raA? stres a zlepA?iA? nA?ladu.

A�portovA� vyA?itie

Iba 200 metrov od Parku AniA?ka je najvA�A?A?A� koA?ickA? tenisovA? komplex s otvorenA?mi aj krytA?mi kurtmi. FutbalovA� ihrisko je priamo v rekreaA?nej zA?ne a futbalovA? A?tadiA?n LokomotA�va je vzdialenA? necelA? kilometer. IhriskA? pre plA?A?ovA? volejbal, bedminton a mnoA?stvo trA?vnatA?ch plA?ch dopA?A?ajA? moA?nosti aktA�vneho odpoA?inku na AniA?ke.
Lodenica ponA?ka viacero moA?nosti pre vodnA� A?porty, splavovanie HornA?du aj kurzy kanoistiky. ZimnA� A?porty zastupuje hokejovA? A?tadiA?n Crow ArA�na, kde nA?jdete aj telocviA?ne s TRX A?i spinningom. JahodnA?, A?ervenA? breh a KaveA?any ponA?kajA? aj moA?nosA? veA?ernA�ho lyA?ovanie v blA�zkosti KoA?A�c.

KA?palisko Ryba AniA?ka

ZaplA?vaA? si mA?A?ete v plaveckom bazA�ne na kA?palisku Ryba, len 100 metrov od bytovA�ho komplexu Park AniA?ka. Tri bazA�ny s vyhrievanou vodou ponA?kajA? moA?nosti aj pre vaA?e deti. V rA?mci areA?lu kA?paliska je k dispozA�cii reA?taurA?cia, poA?iA?ovA?a lodiek, plA?A?ovA? volejbal, vodnA? futbal A?i detskA? svet TramtA?ria.

DetskA? areA?l

Pre vaA?e deti sA? pripravenA� drevenA� A?mA?kaA?ky, hojdaA?ky, preliezky, prekA?A?kovA� drA?hy, trampolA�na, novA� pieskovisko, badmintonovA� ihrisko, ping-pongovA? stA?l, kolobeA?ky, autA�A?ka na elektrickA? pohon. SA?A?asA?ou areA?lu je minigolfovA� ihrisko a�� drA?hovA? golf s betA?novA?m podkladom. NachA?dza sa tu 18 rA?znych minigolfovA?ch drA?h.

MinerA?lny prameA? Gajdovka

Svoj rozkvet preA?A�vala AniA?ka uA? od 19. StoroA?ia, kedy tu boli vybudovanA� kA?pele. Medzi turistickA� lA?kadlA? patrA� minerA?lny prameA? „Gajdovka“, pomenovanA? po generA?lovi Rudolfovi Gajdovi, ktorA? pA?sobil v KoA?iciach poA?as rekonA?trukcie kA?peA?ov, kde velil miestnej divA�zii. Gajdovka je podA?a lekA?rov vhodnA? pri zaA?A�vacA�ch problA�moch a pomA?ha pri trA?venA�.

VA?lety do okolia

AniA?ka je ideA?lnym vA?chodiskom pre vA?lety do okolia. Do A?ermeA?skej doliny A?i na Aplinku sa mA?A?ete vybraA? peA?o, alebo nasadnA?A? na vlA?A?ik v A?ermeA?skom A?dolA�. Okolo AniA?ky vedie cesta na KaveA?any, kde nA?jdete vyhliadkovA? veA?u, ZOO A?i bobovA? drA?hu. Bankov, JahodnA? ale aj RuA?A�n sA? ideA?lne destinA?cie pre vA?lety na bicykli. PlA?novanA� rozA?A�renie a prepojenie cyklotrA?s umoA?nA� vA?lety cez sA�dlisko Nad Jazerom aA? do maA?arskA�ho SA?toraljaA?jhely.

Paticka pre polyfunkciu footer-polyfunkcia.php