Prichádzame s novými informáciami o priebehu výstavby

Prichádzame s novými informáciami o priebehu výstavby

V júni sa na stavbe obytného súboru Park Anička realizovala prevetrávaná fasáda bytových domov A, B1, B2 a B3, bola uložená dlažba v spoločných priestoroch, na terasách a balkónoch bytov. Montovala sa zámková dlažba chodníkov a parkovacích miest. Práce pokračujú realizáciou vnútroareálových chodníkov od objektu A, ďalej nástupom na maľby v bytoch,…


Bytový dom A

 • realizácia zateplenia stropu nad 1.NP (garáže, pivnice)
 • realizácia fasád – Západ, Juh, Východ – prevetrávaná fasáda
 • realizácia zábradlia terás
 • realizácia dlažieb v spoločných priestoroch
 • nástup na montáž zárubní do bytov
 • nástup na realizáciu dlažieb na terče na terasách bytov 7.NP
 • kompletáž v bytoch – elektroinštalácia, vzduchotechnika
 • montáž vstupných zasklených stien na 1.NP
 • montáž výťahov

Bytový dom B1

 • realizácia fasád – Západ, Juh, Východ, Sever – prevetrávaná fasáda
 • realizácia zateplenia stropu 1.NP kontaktný systém
 • realizácia dlažieb v spoločných priestoroch
 • montáž vstupných zasklených stien na 1.NP
 • realizácia zábradlí terás a balkónov
 • finalizácia omietok stien fasád na 1.NP
 • kompletáž v bytoch – elektroinštalácia, vzduchotechnika
 • nástup na maľby v bytoch

Bytové domy B2-B3

 • realizácia prevetrávaných fasád objektov B2-B3 – prevetrávaná fasáda
 • realizácia dlažieb na terasách a balkónoch bytov
 • montáž vstupných zasklených stien na 1.NP
 • realizácia zábradlí terás a balkónov
 • kompletáž v bytoch – elektroinštalácia, vzduchotechnika
 • realizácia zateplenia stropu 1.NP – kontaktný systém
 • realizácia dlažieb v spoločných priestoroch
 • finalizácia deliacich stienok terás bytov na 2.NP – vstupy samostatné z východnej strany objektov B2-B3
 • realizácia podlahového vykurovania a poterov bytov na 2.NP – vstupy samostatné z východnej strany objektov B2-B3

Komunikácie a spevnené plochy

 • realizácia finálnych vrstiev komunikácií
 • montáž zámkových dlažieb chodníkov a parkovacích miest pred objektom A a B1

Rekonštrukcia ulice Pod Šiancom

 • realizácia finálnych vrstiev komunikácií
 • montáž zámkových dlažieb chodníkov a parkovacích miest pred objektom B2 a B3

Rozšírenie miestnej komunikácie na ulici Vodárenskej

 • realizácia nového rozširovacieho pruhu – podkladové vrstvy a obrubníky pre komunikáciu a chodník

Verejné osvetlenie

 • montáž stĺpov verejného osvetlenia v celej trase

Parkové úpravy dvora (spevnené plochy, násypy)

 • nástup na realizáciu násypov pri objekte A
 • nástup na realizáciu vnútroareálových chodníkov od objektu A