Realizácia kontaktného systému prevetrávaných fasád a kotvenie zábradlí v objektoch A,B1,B2,B3 obytného súboru Park Anička…

Realizácia kontaktného systému prevetrávaných fasád a kotvenie zábradlí v objektoch A,B1,B2,B3 obytného súboru Park Anička…

Na stavbe obytného súboru Park Anička stavbári v marci zrealizovali montáž kontaktného systemu prevetrávaných fasád, ktorý tvorí základ uloženia budúceho opláštenia…

Bytový dom A:

 • Realizácia vnútorných omietok na 6.- 4. NP
 • Realizácia fasád – Západ, Juh, Východ, Sever – montáž kontaktného systému prevetrávaej fasády
 • Zdravotechnika – ukončené hrubé rozvody v bytoch
 • Elektroinštalácia – realizácia hrubých rozvodov v bytoch 4.- 2. NP a spoločných priestoroch
 • Začiatok realizácie násypov predzáhradok bytov na 2. NP
 • Začiatok realizácie kotvenia zábradlí a paravánov

Bytový dom typ B1:

 • Realizácia vnútorných omietok spoločných priestorov
 • Realizácia skladieb balkónov a terás
 • Realizácia fasád – Západ, Juh, Východ, Sever – montáž kontaktného systému prevetrávanej fasády
 • Začiatok kotvenia zábradlí
 • Realizácia izolácii pod podlahové kúrenie v bytoch 6. – 2. NP
 • Nástup na realizáciu rozvodov podlahového vykurovania na 6. NP

Bytové domy B2-B3:

 • Zdravotechnika objekt B2 – ukončené hrubé rozvody v bytoch
 • Elektroinštalácia objekt B2 – realizácia hrubých rozvodov pre spoločné priestory
 • Objekt B2 – realizácia vnútornych omietok na 6. – 2. NP
 • Zdravotechnika objekt B3 – ukončené hrubé rozvody v bytoch
 • Elektroinštalácia objekt B3 – realizácia hrubých rozvodov v spoločných priestoroch
 • Realizácia fasád objektov B2 – B3 – montáž kontaktného system prevetrávaných fasád
 • Objekt B2-B3 – realizácia skladieb balkónov a terás
 • Nástup na realizáciu kotvenia zábradlí

Komunikácie a spevnené plochy

 • Komunikácie a spevnené plochy:
 • Nástup na zemné práce – odkopy na zemnú pláň