Realizácia obrubníkov, komunikácií, verejného osvetlenia…

Realizácia obrubníkov, komunikácií, verejného osvetlenia…

Na stavbe sa realizujú dlažby na terasách a balkónoch, pokračuje sa v realizácii prevetrávaných fasád, pracuje sa na komunikáciách, obrubníkoch a verejnom osvetlení.

Bytový dom A:

 • vnútorné omietky na 2.-5.NP
 • pokračuje sa v realizácii fasád – Západ, Juh, Východ, Sever – kontaktný systém , prevetrávaná fasáda a finálna omietka na kontaktný systém
 • rozvody podlahového vykurovania bytov
 • potery bytov
 • realizácia dlažieb na terasách bytov – Juh, Východ – 3. – 6. NP
 • zateplenia stropu na 1.NP- kontaktný systém
 • začiatok montáže zárubní do bytov

Bytový dom typ B1:

 • realizácia dlažieb balkónov – Sever, Juh
 • fasády – Západ, Juh, Východ, Sever – kontaktný systém a prevetrávaná fasáda a finálna omietka kontaktného systému/
 • zateplenie stropu na 1.NP – kontaktný systém
 • montáž zárubní do bytov, montáž požiarnych dvierok do inštalačných jadier

Bytové domy B2-B3:

 • prevetrávané fasády objektov B2-B3, kontaktný system, prevetrávaná fasáda a finálna omietka kontaktného system /
 • objekt B2 – realizácia podlahového vykurovania na 2.-6. NP a následne realizácie poterov
 • objekt B3- realizácia podlahového vykurovania na 4.- 6.NP a následne realizácie poterov
 • realizácia dlažieb na terasách a balkónoch bytov
 • nástup na montáž výťahov pre objekty B2 a B3

Komunikácie a spevnené plochy:

 • realizácia podkladných vrstiev pod komunikácie
 • osádzanie obrubníkov po objekt B1

Rekonštrukcia ulice Pod Šiancom:

 • realizácia podkladných vrstiev pod komunikácie
 • osádzanie obrubníkov od objektu B1 po výjazd na ulicu Vodárenskú

Verejné osvetlenie:

 • trasovanie kabeláže a montáž pätiek pre stožiare verejného osvetlenia