Realizácia vnútorných omietok v objektoch A a B1 a hrubých rozvodov v objektoch B2-B3

Realizácia vnútorných omietok v objektoch A a B1 a hrubých rozvodov v objektoch B2-B3

V objektoch obytného súboru Park Anička sme začali s realizáciou vnútorných omietok v objekte A a B1, pokračujeme v realizácii rozvodou elektroinštalácie a zdravotechniky. V objektoch B2 a B3 sa začína pracovať na príprave klimatizácií a hrubých rozvodov.

Bytový dom A:

 • nástup na vnútorné omietky na 8.-7.NP
 • realizácia fasád – Západ, Juh, Východ
 • realizácia skladieb terás na južnej fasáde
 • zdravotechnika – realizácia hrubých rozvodov v bytoch 3.-5.NP
 • elektroinštalácia – realizácia hrubých rozvodov v bytoch 3.-7.NP
 • realizácia predeľovacích priečok na terasách 2.- 8.NP
 • realizácia príprav pre klimatizácie v určených bytoch

Bytový dom typ B1:

 • realizácia vnútorných omietok v bytoch 6-2.NP
 • realizácia skladieb balkónov a terás
 • začiatok realizácie fasád – prevetrávaná fasáda – kotvy

Bytové domy B2-B3:

 • zdravotechnika objekt B2 – hrubé rozvody v bytoch na 2.- 6. NP
 • elektroinštalácia objekt B2 – hrubé rozvody v bytoch 4.- 6. NP
 • zdravotechnika objekt B3 – hrubé rozvody v bytoch na 5.- 6. NP
 • elektroinštalácia objekt B3 – hrubé rozvody v bytoch 5.- 6. NP
 • začiatok realizácie prevetrávaných fasád objektov B2 – B3- aplikácia kotiev
 • realizácia príprav pre klimatizácie v určených bytoch
 • realizácia vonkajšieho schodiska k bytom č.1 a č.3 objektu B2
 • realizácia vonkajšieho schodiska k bytom č.24 a č.26