Realizácia vnútroareálových chodníkov v projekte Park Anička…

Realizácia vnútroareálových chodníkov v projekte Park Anička…

V obytnom súbore PARK ANIČKA pokračujeme v maľovaní bytov, dokončujú sa elektroinštalácie, vzduchotechnika, osadzujú sa dlažby na terasách, prebiehajú terénne úpravy v rámci areálu…

Bytový dom A:

 • Realizácia zateplenia stropu nad 1.NP / garáže, pivnice/
 • Realizácia zábradlia terás
 • Osádzanie dlažieb na terčíky na terasách bytov na 7. – 8. NP
 • Kompletáž v bytoch – elektroinštalácia, zdravotechnika
 • Realizácia dažďových zvodov na terasách
 • Maľby bytov

Bytový dom typ B1:

 • Realizácia zateplenia stropu 1.NP / pivnice /
 • Realizácia zábradlí terás a balkónov
 • Realizácia malieb bytov
 • Kompletáž v bytoch – elektroinštalácia, zdravotechnika
 • Osádzanie dlažieb na terčíky na terasách bytov na 6.NP, 2.NP
 • Realizácia prevetrávaných fasád objektu – prevetrávaná fasáda

Bytové domy B2-B3:

 • Realizácia prevetrávaných fasád objektov B2 – B3
 • Osádzanie dlažieb na terčíky na terasách bytov na 6.NP, 2.NP
 • Realizácia zábradlí terás a balkónov
 • Kompletáž v bytoch – vzduchotechnika
 • Realizácia zateplenia stropu 1.NP kontaktný system/ garáže, pivnice/
 • Realizácia dlažieb v spoločných priestoroch

Komunikácie a spevnené plochy:

 • realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia
 • Montáž zábradlia na opornom múre od Čermeľského potoka

Rekonštrukcia ulice Pod šiancom, rozšírenie miestnej komunikácie na ulici Vodárenskej

 • Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia
 • Realizácia cyklochodníka pred obytným súborom od ulice Vodárenskej pred objektom B3 a ukončením na ulici Pod šiancom

Vnútroareálové verejné osvetlenie

 • trasovanie rozvodov a montáž pätiek pre svetlá

Parkové úpravy dvora / spevnené plochy, násypy, exteriérová architektúra, vodné plochy

 • Realizácia násypov pri objektoch A, B1, B2-B3
 • Realizácia vnútroareálových chodníkov od objektu A k objektu B3
 • Nástup na zemné práce pre založenie vodných ploch
 • Realizácia drobnej architektúry – múry