Autorom stavby obytný súbor „Park Anička“ Košice sú:

Ing. Mgr. art  Jaroslav Král  a  Ing. Mgr. art  Palo Šimko,
adf s.r.o., Moyzesová 46, 040 01 Košice

Spolupráca: Ing. arch. Lukáš Vasiľ, Miro Grega, Ing. Gabriel Horváth, Ing. arch. Ľuba Koľová

Referencie – vybrané realizované stavby:

 • Obytný súbor „Panoráma“ Košice a materská škôlka „Panorámka“, Košice
 • Hotel Yasmin, Košice
 • Polyfunkčné centrum „Moldavská“ (OD Lidl s poliklinikou ERGOMED),
 • Domy v stráni“ Radové domy a villa domy, Prešov
 • Prístavba únikovej veže s rekonštrukciou časti komplementu Nemocnice Poprad.
 • Polyfunkčná budova, Kováčska ul. 19, 040 01 Košice (byty, administratíva a reštaurácia Camelot,…)
 • Mestská Vila, Alvinczyho ul., Košice
 • Modernizácia budovy – zmena fasády, vedenia spoločnosti US STEEL Košice
 • Penzión „RANČ ŠUGOV“, Medzev
 • Zóna IBV s rodinnými domami, lokalita Košice – Kavečany,
 • Kaviareň „Nech sa páči“ Východoslovenská Galéria, Košice
 • Výstavné predajne WAW – Kerimax, Prešov a Košice,

You might be thinking about how you can get writing help, or whether you need to get writing help. There are a few things you want to be aware of when you are searching for writing help, and there are college paper writing services a couple of ways which you can look after your writing help demands, so which you may compose without any problems.