Štandardy

Predstavujeme vám jednotlivé štandardy bytového komplexu Park Anička. Štandardy popisujú vybavenie bytov, sú informáciou pre vás, z akých materiálov a komponentov bude bytový komplex, respektíve byt postavený.

Od 1.4.2015 v sekcii STAVBA pribudnú informácie o možnostiach klientských zmien. Zároveň vám poskytneme ponuku nadštandardného vybavenia bytu, podľa ktorej budete môcť riešiť dispozičné zmeny a následné úpravy interiéru. Poskytneme vám aj detailný rozpis možných nadštandardných úprav, ako aj ich cenovú špecifikáciu.

BYTOVÝ DOM A BYT
ZÁKLADY monolitická železobetónová základová doska
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE železobetónový skelet vytvorený nosnými stĺpmi, stenami,
resp. nosné murované konštrukcie
VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE železobetónová monolitická doska, monolitické železobetónové schodisko
OBVODOVÝ PLÁŠŤ tehlové murivo hr. 300 mm, zateplené izoláciou na kontaktnej fasáde o hrúbke 200 mm a na prevetrávanej časti fasády 140 mm, štruktúrovaná ušľachtilá omietka alebo kombinácia s odvetranou fasádou v zmysle projektovej dokumentácie
VNÚTORNÉ PRIEČKY tehlová priečka hr. 115 mm, resp. 80 mm
MEDZIBYTOVÉ DELIACE STENY teny z akustických tehál hr. 300 mm
POVRCHY STIEN
 • vnútorné omietky a stropy: sádrove omietky
 • vnútorné maľby: biela farba
POVRCHY PODLÁH
 • v byte: samonivelizačný anhydridový poter
 • v spoločných priestoroch: keramická dlažba
 • na balkónoch: keramická dlažba
 • na terasách: betónová dlažba
KLAMPIARSKE A ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE
 • žľaby a okapové rúry: materiál – lakoplastový plech, resp. plastové
 • zábradlie balkóna: hliníkové zábradlie, výplň z bezpečnostného skla
VCHODOVÉ DVERE DO BYTU bezpečnostné vchodové dvere s požadovanou požiarnou odolnosťou, s bezpečnostnou triedou min BT2
OKNÁ
 • okná plastové s izolačným dvojsklom, akustickým útlmom a kovovou výstužou,
  farba: antracitová
 • okná otváravo výklopné
 • parapety vonkajšie: lakoplastový plech
 • parapety vnútorné: plastové
ELEKTROINŠTALÁCIE príprava pre osadenie samostatného elektromera pre každý byt (umiestnený na prízemí bytového domu), vývody pre svietidlá, vypínače, zásuvky, vývody pre el. sporák (380 V)
a vývod pre digestor
INŠTALÁCIE SLABOPRÚD príprava pre TV, internet, telefón, domový video vrátnik
BLESKOZVOD  
VYKUROVANIE Vykurovanie bytov – podlahové
Elektrický rebríkový radiátor v kúpeľni nie je predmetom dodávky.
Zdroj tepla a teplej vody pre bytový dom zabezpečuje výmenníková stanica v bytovom dome (napojená na horúcovod spoločnosti TEKO, a.s.).
ZDRAVOTECHNIKA rozvody vody a kanalizácie pre kúpeľňu, WC a kuchyňu, samostatný vývod, pre
napojenie práčky, vodomery pre teplú a studenú vodu
VÝŤAH osobný výťah s maximálnou kapacitou 9 osôb
PIVNICE
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE vnútorná priečka z betónových tvárnic škárovaných
POVRCHY STIEN A STROPOV steny: bez omietok
stropy: vápenno-cementové omietky, základná biela farba
POVRCH PODLAHY hladená železobetónová podlahová doska
DVERE interiérové, s vetraním
TECHNOLOGICKÉ INŠTALÁCIE elektrický vývod pre svietidlo a vypínač
GARÁŽOVÉ STÁTIE - vnútorné
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM garážové státie je monitorované bezpečnostným systémom
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ na garážovú bránu
OZNAČENIE číslom parkovacieho miesta na zemi
PARKOVACIE MIESTO - vonkajšie
POVRCH zámková dlažba
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ na automatickú bránu do areálu
OZNAČENIE číslom parkovacieho miesta na zemi
AREÁL
VSTUP DO BYTOVÉHO DOMU bezbariérový vstup, keramická dlažba s protišmykovou úpravou a zábradlie
DETSKÉ IHRISKÁ preliezačky, pieskovisko, hojdačky – certifikované detské ihriská
ODDYCHOVÉ ZÓNY s lavičkami, odpadkové koše
ALTÁNKY s drevenou strechou, drevené lavice a stoly, vonkajší gril
FONTÁNA viď projektová dokumentácia
BAZÉN s hĺbkou vody 150mm a „hrádzami“ na naplnenie „potôčika“
OPLOTENIE celého areálu so vstupnými bráničkami s domovým vrátnikom a automatická brána na diaľkové ovládanie pre parking
SADOVÉ ÚPRAVY výsadba trávnika, vysadenie drevín, kvetov, živého plota okolo oplotenia areálu, zavlažovanie celého areálu, viď projektová dokumentácia
KOMUNIKÁCIE parkové chodníky z betónovej dlažby, mlátový chodník
OSVETLENIE v rámci celého areálu, vrátane osvetlenia parkoviska viď projektová dokumentácia