Blízko do centra     a predsa v prírode Ďakujeme za dôveru! Predali sme už X zo 115 bytov Video

Pozrite si videA? k projektu Park AniA?ka

ZaA?ite bA?vanie v KoA?iciach akA� VA?m ponA?kajA? byty obytnA�ho komplexu Park AniA?ka, prostrednA�ctvom videoprezentA?cie. ZaujA�ma VA?s aj A?o na projekt hovorA� architekt?

Doprajte si aktA�vny odpoA?inok kaA?dA? deA?. HA?adA?te byt? Vyberte si miesto pre vA?A? domov, kde dokA?A?ete naA?erpaA? energiu po nA?roA?nom dni a kde budA? vyrastaA? vaA?e deti. BA?vanie v rekreaA?nej zA?ne AniA?ka, ktorA? je obA?A?benA?m miestom KoA?iA?anov pre A?port, oddych a zA?bavu prinA?A?a pohodu dovolenky kaA?dA? deA?. ObytnA? komplex Park AniA?ka ponA?ka modernA� bA?vanie v prA�rode s vynikajA?cou dostupnosA?ou centra mesta. KaA?dA? byt bol z hA?adiska dispozA�cie rieA?enA? individuA?lne pre vA?A? maximA?lny komfort.

VA?hody projektu

IdeA?lne bA?vanie

ModernA? stavba so vzduA?nou architektA?rou, dostatkom prirodzenA�ho svetla, s ponukou A?irokA�ho vA?beru bytov s praktickA?mi dispozA�ciami. DobrA? orientA?cia na svetovA� strany, priestrannA� terasy.

KvalitnA? novostavba

OdvetranA? fasA?da, zateplenA? minerA?lnou vlnou. VeA?kA� francA?zske oknA?, nadA?tandardnA? zvukovA? izolA?cia medzi bytmi. PodlahovA� vykurovanie bytov, sadrovA� omietky a anhydridovA� podlahy.

VA?bornA? lokalita

Park, mnoA?stvo zelene, A?portoviskA?, kA?palisko, detskA� ihriskA?, rieka HornA?d, A?i minerA?lny prameA? v tesnej blA�zkosti. BlA�zko do centra a predsa v prA�rode.
A?o viac si mA?A?ete priaA??

VlastnA? uzavretA? areA?l

UzavretA? areA?l s relaxaA?nA?mi zA?nami, altA?nkami pre grilovanie, fontA?nou, A?portovA?m a detskA?mi ihriskami. MonitorovacA� kamerovA? systA�m celA�ho areA?lu, navrhnutA? pre sA?kromie a bezpeA?nosA? vA?s a vaA?ich detA�.

VA?stavba realizovanA? v celku

Byty sa budA? odovzdA?vaA? majiteA?om aA? po ich A?plnom dokonA?enA�, vrA?tane parkovA?ch a terA�nnych A?prav, aby ste si ihneA? po nasA?ahovanA� mohli vychutnA?vaA? vaA?e nA?dhernA� bA?vanie.

VA?etko na dosah

Obchod a A?kA?lka priamo v rA?mci obytnA�ho komplexu. VA?bornA? dostupnosA? nA?kupnA?ch centier naprA�klad OD Mier, Hypermarket TESCO, Baumax a NAY.

Byt pre VA?s s EXTRA PONUKOU

VA?A?enA� klienti, ak si rezervujete byt do 31.12.2014, pripravili sme pre vA?s EXTRA PONUKU:
PARKOVACIE MIESTO v hodnote 3000 a�� k bytu ZADARMO alebo PIVNICU s 50 % zA?avou.

Pre viac informA?ciA� kontaktujte prosA�m naA?e oddelenie predaja.

Aktuality


Dokončovanie prác v bytoch a úpravy vonkajšieho areálu

Vo všetkých objektoch sa začali osadzovať bezpečnostné sklá na balkónoch / logiách a terasách, realizujú sa dokončovacie práce elektroinštalácie, zdravotechniky, dokončujú sa maľby bytov a spoločných priestorov. V rámci areálu sa začalo pracovať na oddychovej zóne….

read more

GalA�ria

HA?adA?te byt KoA?ice ako na dlani? KrA?sne priestrannA� terasy, mnoA?stvo zelene? MoA?nosA? relaxu a A?portu akA? VA?m neponA?ka A?iadna inA? lokalita v KoA?iciach? Teraz mA?te jedineA?nA? moA?nosA? bA?vaA? v jednom z poslednA?ch bytov projektu Park AniA?ka. MoA?nosA? vA?beru zo A?irokej A?kA?ly bytov. MenA?ie 3 izbovA� a 2 izbovA� byty, ako aj veA?kA� priestrannA� byty pre vA�A?A?ie rodiny. Park AniA?ka ponA?ka nehnuteA?nosti na akA� KoA?ice A?akali.

%

bytov je uA? predanA?ch

For writing help looking? Wellthere are a whole lot of places online that offer authors with all types of writing aid. But how can you know which ones offer quality writing help and which ones want you to click on their website? That’s the professional writer service question which people have when they start searching for a writer, so we’re going to have a peek.